eBangor

Proffilio gwallau : dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg

Wooldridge, Dawn Elizabeth (2015) Proffilio gwallau : dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg. PhD thesis, Prifysgol Bangor University.

[img] Text
Signed Declaration Wooldridge.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (909kB)
[img]
Preview
Text
Dawn Wooldridge.traethawd phd (1).pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Cynigir yn y traethawd hir hwn ddadansoddiad o’r math o wallau a wneir yn gyffredin wrth gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg, a hynny er mwyn galluogi’r rhai sy’n darparu hyfforddiant yn y maes i gynnig hyfforddiant pwrpasol, sydd wedi’i deilwra’n benodol i anghenion y diwydiant cyfieithu yng Nghymru. Yn rhan gyntaf y traethawd (Penodau 1 & 2) rhoir gwybodaeth gefndir yr ymchwil. Trafodir, i ddechrau, y diwydiant cyfieithu yng Nghymru a’r heriau y mae’n eu hwynebu; cyflwynir wedyn yr ochr ddamcaniaethol, gan fanylu ar y cysyniad o ‘ansawdd’ a’r hyn a olygir gan ‘wall’ yng nghyd-destun cyfieithu. Yn ail ran y traethawd cyflwynir yr ymchwil ei hun. Amlinellir ym Mhennod 3 y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gynnal yr ymchwil, sef methodoleg wedi’i seilio ar ieithyddiaeth gorpws, a disgrifir cynnwys y corpws cyfochrog a grëwyd at ddiben y prosiect hwn. Wedyn, yn y ddwy bennod nesaf cynigir dadansoddiad meintiol ac ansoddol o’r gwallau systematig a welwyd yn y corpws, gan ymdrin â gwallau ‘iaith’ ym Mhennod 4 a gwallau ‘cyfieithu’ ym Mhennod 5. Trafodir achoseg bosibl y gwallau a’r gwahaniaethau a welir rhwng gwaith cyw gyfieithwyr a gwaith cyfieithwyr profiadol, gan ystyried y goblygiadau o ran hyfforddi cyfieithwyr. Mae’r traethawd yn cloi, ym Mhennod 6, drwy grynhoi canfyddiadau’r ymchwil, cyn nodi sawl maes lle y gellid gwneud ymchwil pellach.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Degree Thesis
Departments: College of Arts and Humanities > School of Linguistics and English Language
Degree Thesis
Date Deposited: 22 Dec 2015 11:54
Last Modified: 18 May 2016 13:11
URI: http://e.bangor.ac.uk/id/eprint/6023
Administer Item Administer Item

eBangor is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.