eBangor

Enwau pentrefi, prif anheddau a chaeau pum plwyf yn arfon: Llanbeblig, Llandwrog, Llanfaflan, Llanrug a Llanwnda

Carr, Glenda Lytton (2007) Enwau pentrefi, prif anheddau a chaeau pum plwyf yn arfon: Llanbeblig, Llandwrog, Llanfaflan, Llanrug a Llanwnda. PhD thesis, Prifysgol Bangor University.

[img] Text
Signed Declaration Carr.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (27kB)
[img]
Preview
Text
Carr 488851_VOL1.pdf

Download (24MB) | Preview
[img] Text
488851_VOL2.pdf

Download (31MB)

Abstract

Astudiaeth sydd yma o enwau Ileoedd mewn pum plwyf yn Arfon, sef Llanbeblig, Llandwrog, Llanfaglan, Llanrug a Llanwnda. Rhestrir ac esbonir enwau'r plwyfi, y pentrefi a'r pentrefanau, y prif anheddau, y caeau ac unrhyw nodwedd ddaearyddol sydd yn elfen yn yr enwau hynny, megis enwau rhai afonydd, Ilynnoedd, mynyddoedd neu fryniau. Astudiaeth doponymig yw hon yn bennaf, ond ar yr un pryd ceisir cynnwys unrhyw ffeithiau o ddiddordeb Ilenyddol, chwedlonol, hanesyddol neu ddaearyddol sydd ynghlwm wrth yr enwau eu hunain, a'r anheddau a'r caeau a drafodir. Mae'n bwysig cofio nad enwau yn unig sydd Pr mannau a drafodir, ond Ilu o draddodiadau a chysylltiadau o bob math. Lie bo modd, ceisir hefyd gyfeirio at enghreifftlau eraill o'r enwau, o Gymru yn bennaf, ond cyfeirir at enghreifftiau cyfatebol yn Lloegr Ile bo hynny'n berthnasol. Yn y rhagymadrodd trafodir rhai o nodweddion ieithyddol yr enwau, yn enwedig y rhai tafodieithol. Ceir adran yn y rhagymadrodd hefyd ar dystiolaeth yr enwau, sef yr hyn a ddysgir ohonynt am natur y gymcleithas a'r ardal yn gyffredinol. Ar ddiwedd y traethawd ceir mynegai Hawn Wr holl elfennau a gynhwysir yn yr enwau Ileoedd sydd yn yr astudiaeth hon. Rhestfir yno bob enw Ile sydd yn cynnwys yr elfen clan sylw. Eglurir ystyr pob elfen yn ei thro yn Gymraeg ac yn Saesneg, a Ile bo hynny'n berthnasol, cynhwysir unrhyw gytrasau Wr ieithoedd Celtaidd eraill. Rhestfir hefyd bob enw personol sydd yn elfen yn yr enwau Ileoedd, a Ile bu'n bosib ceisiwyd o1rhain rhywfaint o hanes y teuluoedd a'r unigolion hyn.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: Degree Thesis
Departments: College of Arts and Humanities > School of Welsh
Degree Thesis
Date Deposited: 14 May 2015 05:10
Last Modified: 08 Jun 2016 13:47
URI: http://e.bangor.ac.uk/id/eprint/4436
Administer Item Administer Item

eBangor is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.